"The best way to predict the future is to create it."

Peter Drucker

De gouden Olympische medaille is geen toeval, maar het resultaat van een welbewuste keuze.

De 10 stappen naar succes:

Stap 1     Welk succes streef je na?
Stap 2     Hoe ziet de huidige situatie eruit?
Stap 3     Wat is het verschil tussen nu en je toekomstige succes?
Stap 4     Wat houdt je tegen om het succes te bereiken?
Stap 5     Wat is er nodig om dat te overwinnen?
Stap 6     Afspraken maken inzake acties en interventies
Stap 7     Brengen de acties en interventies het succes in voldoende mate dichterbij?
Stap 8     Waar gaan we mee door, wat moet anders en wat is er nog meer nodig?
Stap 9     De stappen 6 tot en met 8 blijven we herhalen tot...
Stap 10   Het succes bereikt is

De ene stap verloopt vlotter dan de andere, bovendien verschilt dat per persoon en bedrijf. Het doel kan snel bereikt zijn en kan ook een meerjarenproject zijn. Ook dan blijft dat opzet van de aanpak identiek. Alleen als het doel behaald is zijn we tevreden. Het zal duidelijk zijn dat we in elke fase van het traject intensief met elkaar communiceren en waar nodig gebruik maken van externe expertise. Het resultaat staat centraal.


Aanvullende gegevens