"Nothing in this world has ever been accomplished without passion..."

(Een gezonde geest in een gezond lichaam!)

Om succesvol te zijn met Start2succes zijn een gezonde geest en een gezond lichaam noodzakelijk. Mijn manier om gezond te leven is o.a. door marathons te lopen, waarbij het doel, de strategie en discipline van groot belang zijn. Mijn aanpak is een metafoor voor de aanpak van elk willekeurig na te streven succes. Het gaat om keuzes maken, prioriteiten stellen, constant evalueren of de gekozen aanpak leidt tot het beoogde succes en bijsturen.

Via deze site blijf je op de hoogte van mijn aanpak en vorderingen in de aanloop naar de Jungfrau marathon (Zwitserland) in 2013. (www.jungfrau-marathon.ch).

Het behalen van twee belangrijke doelen kan je via deze site volgen, nl:

2011: Marathon van Rotterdam (Doel: 3.39 uur, Ambitie: 3.29 uur)

2013: Jungfrau Marathon, Zwitserland (Doel: 5.30 uur, Ambitie: 5.15 uur)

Kritische succesfactoren voor het slagen zijn:

  • Fysieke training (kwaliteit en kwantiteit)
  • Mindset (mentaal)
  • Voeding & Drinken
  • Gezondheid (blessurepreventie)
  • Techniek
  • Materiaal
  • Parcourskennis en Weersomstandigheden

Aanvullende gegevens