"Winnaars hebben een plan, verliezers een excuus."

Marc Lammers

Start2succes put uit diverse bronnen en gebruikt deze om effectief te trainen en te coachen. Regelmatig zijn er nieuwe inzichten en opleidingen die de kwaliteit naar een nog hoger niveau tillen.

Sportpsychologie
Ik heb regelmatig contact met topsporters en topcoaches en sommige daarvan begeleid ik persoonlijk op mentaal vlak. Er zijn veel parallellen waar te nemen in topsport en het bedrijfsleven. Presteren onder hoge druk is er daar één van. Vaak zie je sporters ‘bezwijken’ als het er op aan komt en is een ‘juiste mindset’ van essentieel belang.
We spreken in de sport wel van FLOW ervaringen op het moment dat alles vanzelf lijkt te gaan. De sporter hoeft niet na te denken maar doet ‘automatisch’ de juiste dingen op het juiste moment en heeft als gevolg hiervan vaker succes.
Kan je er iets aan doen om deze ‘state’ te bereiken? Jazeker.

NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren)
Mensen hebben ‘natuurlijke patronen en reacties’. Toch reageert iedereen op zijn eigen specifieke wijze en dat is o.a. te zien in non-verbale (Neuro) en verbale (Linguïstisch) uitingen. Aan dit gedrag ligt een onbewuste strategie ten grondslag (Programma). Zijn deze gedragingen effectief dan is er geen enkele reden om het te veranderen.
Is bepaald gedrag belemmerend om iets te bereiken of voelt het niet goed, dan kan het zinvol zijn met behulp van een coach inzicht te krijgen in het onbewuste Programma, dat zorgt voor dat ineffectieve gedrag. Alleen als je het zelf wil kan het belemmerende Programma ‘vervangen’ worden door een effectief Programma, met als gevolg zichtbaar effect op non-verbaal en verbaal gedrag.

Enneagram
Iedereen is uniek en toch herkennen we in de praktijk mensen die op vergelijkbare manieren reageren of handelen. De één is een natuurlijk leider, de ander een goed bemiddelaar en weer een ander is altijd aan het helpen. Het enneagram is een model om naar menselijk gedrag te kijken en persoonlijkheidstypes te karakteriseren. Het is de spiegel voor mensen en teams om hun eigen ‘natuurlijke gedrag’ te begrijpen en van daar uit tot persoonlijk ontwikkeling en teamontwikkeling te komen. Goed functionerende individuen en teams met zelfkennis zijn succesvoller.

Carl Gustav Jung (1873 – 1961)
Psychiater en psycholoog. Introduceerde o.a. begrippen als introversie, extraversie, het onbewuste, het collectief onbewuste, bewustzijn, anima en animus en gaf deze begrippen inhoud. Hij heeft zowel veel geëxperimenteerd met het onbewuste bij zichzelf als bij veel cliënten.
Één van zijn nalatenschappen zijn theorieën over projecties en droomanalyses waarin hij analyseert hoe uitingen van het onbewuste ‘aan de deur kloppen’ en vragen om aandacht. Bekend zijn ook zijn 'Psychologische Typen' die later zijn bewerkt naar de internationaal bekende MBTI-testen (persoonlijkheidstype test).

Aanvullende gegevens