"Alles wat een mens met zijn geest kan bedenken en geloven kan hij bereiken."

Sommige situaties zijn zo specifiek dat het beter is om te trainen met een groep mensen die bekend is met deze situaties en/of markten om maximaal effect te bereiken. Het voordeel van maatwerk trainingen ‘in-company’ is dat je collega’s beter leert kennen, wat altijd een gunstig effect heeft op de teamvorming.

Er zijn vele mogelijkheden om maatwerkprogramma’s op te zetten, daarbij valt te denken aan:

Management:
Leiderschap, scenarioplanning, businessplannen, visie / missie en strategie, managementvaardigheden, competentieontwikkeling, coaching van collega’s en medewerkers, teamontwikkeling, besluitvorming, onderhandelen, non-verbale communicatie, presenteren, creativiteit, lobbyen, authenticiteit, balans, projectmanagement en nog vele andere mogelijkheden.

Verkoop:
Acquisitie, verkoop, accountmanagement, partnership, onderhandelen, DMU-management, presenteren, plaats en rol in de organisatie, zelfkennis, non-verbale communicatie, teamvorming en nog vele andere mogelijkheden.

Trainingen die specifiek te maken met één van de volgende stromingen:
NLP, Enneagrammen, Jung, Sportpsychologie, Transactionele Analyse, Anthony Robbins.

Aanvullende gegevens