"Je bent zo groot als je grootste verlangen en zo klein als je diepste beperkende overtuiging."

William James

Trainen met een groep mensen uit diverse bedrijven samen heeft een aantal voordelen. Je hoort en ziet situaties waarmee je niet bekend bent en kan daardoor ook je eigen situaties die zich voordoen in je werk beter relativeren. Deze relativering is nodig om flexibiliteit te ontwikkelen. Elke situatie vereist flexibel gedrag. Het is o.a. afhankelijk van het type persoon dat je tegenover je hebt, de mate waarin je in staat bent het effect van je eigen gedrag op de ander in te kunnen schatten en het arsenaal aan alternatieven om het gewenste resultaat te bereiken.

Open trainingen lenen zich er uitstekend voor 'van elkaar' en 'met elkaar' te leren en te experimenteren.

Start2succes start binnenkort weer een tweetal open trainingen:

Aanvullende gegevens